Spotkania dla NGO – konsultacje założeń do WPW i ANKIETA!!!

12 czerwiec 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.
Podzielcie się z nami pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem w Waszej działalności.
Co zmienić? Co poprawić? Co dodać? Czego unikać?
Wierzymy, że razem mamy więcej pomysłów na współpracę.
Spotkania poprowadzą doświadczone animatorki, aktywnymi i kreatywnymi metodami warsztatowymi.
Wypowiedz się! Twój głos jest ważny dla przyszłości krakowskich NGO! Wybierz najbardziej interesujący Twoją organizację temat i przyjdź na spotkanie.
Harmonogram najbliższych spotkań:
25.05.2018 PIĄTEK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „ Kultura i sztuka”
29.05.2018 WTOREK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Ochrona Środowiska i Ekologia”
05.06.2018 WTOREK godz. 13-16, Centrum Obywatelskie, Reymonta 20, sala 040, temat: „Pomoc społeczna i osoby z niepełnosprawnością”
06.06.2018 ŚRODA godz. 10-13, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Seniorzy”
07.06.2018 CZWARTEK, godz. 17-20, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Os. Centrum C 10, sala nr 6, temat : „Rewitalizacja, przestrzeń, Nowa Huta”
11.06.2018 PONIEDZIAŁEK , godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18 I p., temat: „Młodzież i Edukacja”
14.06.2018 CZWARTEK godz.17-20, Miejskie Centrum Dialogu , Bracka 10, tematy : „Sport, zdrowie, profilaktyka”
15.06.2018 PIĄTEK godz. 17-20 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18 I p. temat: ” Antydyskryminacja, mniejszości, prawa kobiet, prawa człowieka”
21.06.2018 CZWARTEK godz. 13-16 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18 I p. temat: „Polityka lokalowa i zasady korzystania z mienia gminy”
22.06.2018 PIĄTEK godz. 17-20 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18 I p. temat: „Tworzenie warunków do współpracy NGO i biznesu”
26.06.2018 WTOREK godz 17-20, Ambasada Krakowian, Stolarska 6/9, temat: „NGO nie współpracujące dotąd z miastem”

04.07.2018 ŚRODA  godz. 17-20 Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18 I p. „Spotkanie ostatniej szansy”

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkania:
Mailem: biuro@malopolskiengo.pl
Telefonicznie: 505 343 132

Projekt „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami
pozarządowymi na lata 2019-2022” realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz
Federację Małopolska Pozarządowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Krakowie Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

Osoby które nie mogą być obecne na spotkaniach zapraszamy do wypełnienia ankiety:

http://bis-krakow.kei.pl/limesurvey/index.php/621785/lang-pl

Notatki ze spotkań dostępne są pod poniższym linkiem:

http://bit.ly/podsumowanie_spotkań