17 grudzień 2014

I spotkanie Prezydium Sieci

16 grudnia 2014 roku odbyło się I spotkanie Prezydium Sieci. Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad zakresem działalności Prezydium, podziałem zadań i sposobem pracy. Innym ważnym tematem podjętym przez zebranych były główne założenia Statutu Federacji oraz innych dokumentów programowych.

więcej

11 listopad 2014

Zaproszenie na I spotkanie wyjazdowe – Dobczyce, 28-30 listopada 2014 r.

Wszystkie organizacje zakwalifikowane do projektu, zapraszamy do udziału w I spotkaniu wyjazdowym które odbędzie się w Dobczycach w dniach 28-30  listopada 2014 r. Jest to pierwsze spotkanie wszystkich Uczestników projektu, podczas którego rozpocznie się proces budowania sieci. W tematykę wprowadzi nas debata z zaproszonymi panelistami, którzy będą także moderatorami prac warsztatowych w grupach, podczas których spróbujemy wypracować ideę i […]

więcej