28 kwiecień 2015

Podsumowanie II wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia 2015

W dniach od 21 do 14 kwietnia, uczestnicy projektu mieli okazję osobiście poznać przedstawicieli i sposób funkcjonowania organizacji działających na terenie województwa mazowieckiego m.in. Federację Organizacji Służebnych Mazowia oraz organizację o zasięgu ogólnopolskim – Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. W pierwszym dniu, podczas spotkań przedstawione zostały podstawowe cele działalności federacji, kierunki rozwoju oraz mechanizmy członkostwa. Na […]

więcej

26 marzec 2015

Rekrutacja na II wizytę studyjną w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia br.

Wszystkie organizacje zaangażowane w budowanie federacji, zapraszamy do udziału w II wizycie studyjnej która odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24 kwietnia br.    Podczas wizyty będziemy mieli okazję:  odwiedzić instytucję publiczną szczebla rządowego odwiedzić m.in. Federację Mazowia spotkać się z działaczami organizacji pozarządowych w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Szczegółowy program wizyty i krótki opis […]

więcej