Korzyści ze współpracy  

BIZNES

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz sprawdzonych partnerów wśród organizacji pozarządowych, to masz przed sobą trudne zadanie. NGO jest wiele i działają w wielu różnych obszarach. Która z organizacji najlepiej koresponduje z misją Twojej firmy? Federacja umożliwia kontakt zainteresowanych firm i instytucji z organizacjami, z którymi można realizować projekty w zakresie szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, wolontariatu pracowniczego a także dedykowanych projektów grantowych. Kontaktując się z nami zyskasz:
 • Kontakty do organizacji pozarządowych, które odpowiadają profilowi Twojej działalności,
 • Pośrednictwo w kontakcie z wybranymi organizacjami,
 • Pośrednictwo w przekazywaniu wsparcia organizacjom - możesz przekazać sprzęt (np. używany sprzęt biurowy), żywność, czy inne rzeczy potrzebne organizacjom i odbiorcom ich działań.

MEDIA

W wiadomościach, reportażach i publicystyce coraz częściej słychać o pozytywnej działalności organizacji pozarządowych. Wzruszające historie bezinteresownej pomocy, mieszkańcy i mieszkanki angażujący się w zmienianie swojego miejsca zamieszkania, organizacje naświetlające nieprawidłowości administracji publicznej, ale też te, które pozwalają zmieniać ją na bardziej otwartą dla obywateli/ek, wydarzenia kulturalnej, wpływanie na politykę - tematyka, która czeka na swoich odbiorców jest tak bogata, jak różnorodny jest sektor organizacji pozarządowych. Nasza oferta dla dziennikarzy/arek:
 • Jeden adres, pod którym można dowiedzieć się o inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe,
 • Możliwość dotarcia do pozytywnych bohaterów zmieniających otaczającą ich rzeczywistość,
 • Wsparcie eksperckie w wielu tematach społecznych
 • Dotarcie do opinii mogącej tworzyć dwugłos w dyskusji z samorządem,
 • Nowe inspiracje do tematów z Krakowa i regionu

URZĘDY

Organizacje członkowskie naszej Federacji widzą w lokalnych samorządach ważnego partnera w działaniach na rzecz mieszkańców Małopolski, chcą rozwijać współpracę międzysektorową na różnych szczeblach. Ze względu na regionalny zasięg naszej Federacji kluczowa jest dla nas partnerska współpraca z Województwem Malopolskim. Zamierzamy aktywnie włączać się w tworzenie regionalnych polityk publicznych oraz konsultacje wojewódzkiego Programy Współpracy. Federacja wspiera również organizacje członkowskie w rozwijaniu współpracy z lokalnymi samorządami, na których terenie działają nasze organizacje. Ważnym dla nas zadaniem jest udział przedstawicieli i przedstawicielek Federacji w ciałach dialogu obywatelskiego, oraz zespołach monitorująco-doradczych. Federacja jest reprezentowana w Komitecie Monitorującym Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Zapraszamy do współpracy! Dlaczego z nami warto?
 • Podejmujemy inicjatywy na rzecz łączenia środowiska pozarządowego w Małopolsce, współpracujemy z innymi małopolskimi sieciami,
 • Znamy sektor małopolskich organizacji - jego potrzeby i potencjały, w naszym gronie znajdują się doświadczone organizacje reprezentujące różne branże,
 • Dostrzegamy wagę współpracy międzysektorowej, aktywnie ją kształtujemy włączają się w konsultacje społeczne i samodzielnie podejmując inicjatywy,
 • Jesteśmy przygotowani do współpracy - rozwijamy nasze kompetencje w tym zakresie i zbieramy doświadczenie praktyczne uczestnicząc w ciałach dialogu obywatelskiego
 • Współpracujemy z ogólnopolskimi federacjami: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Siecią SPLOT

WOLONTARIUSZE

Organizacje pozarządowe opierają się o pracę wolontariuszy. Ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem zmieniają otaczającą rzeczywistość i sięgają po nowe, wspólne cele. Szukasz spełnienia i pasji? Chcesz poczuć się potrzebnym i poznać ludzi o podobnych wartościach i ideach? Szukasz doświadczenia zawodowego lub właśnie dopada Cię wypalenie zawodowe i poszukujesz nowych wyzwań? Zostań wolontariuszem!
 • Federacja skupia organizcje pozarządowe z całej Małopolski, działające w różnych obszarach - od działalności społecznej, poprzez turystykę i ekologię, po opiekę nad zwierzętami i współpracę ponadnarodową. Organizacje szukają wolontariuszy zarówno do stałej, całorocznej działalności, jak i do jednorazowych akcji. Sprawdź nasze organizacje i skontaktuj się z nimi, by ustalić warunki współpracy!
 • Federacja to parasolowa organizacja wspierająca rozwój całego sektora pozarządowego w Małopolsce. Jeśli chcesz wspierać inne organizacje, realizować projekty z zakresu współpracy z biznesem i administracją publiczną, to zgłoś się do nas! Zapraszamy do naszego zespołu!
 • Federacja wspiera też osoby i instytucje, które promują idee wolontariatu. Współpracujemy z Centrami Wolontariatu i innymi Federacjami, także poza Małopolską. Jeśli szukasz kontaktu do Centrum Wolontariatu, lub sam chcesz założyć klub wolontariuszy np. przy szkole lub innej organizacji, to zapraszamy do kontaktu!

MAPA ZASOBÓW
wyszukaj organizacje