O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu "Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych". Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku stawialiśmy na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.
W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federację powołaliśmy do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła
2 grudnia tego samego roku.
Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do FMP

1


Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, wspólny zakup usług, wspólne przestrzenie.

2


Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem województwa, ale też poszczególnych gmin. Warto mieć silny wspólny głos, od którego będzie zależało sprawiedliwe traktowanie NGO.

3


Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy, które będą potwierdzone naszymi certyfikatami.

4


Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Federacji będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z FMP możliwością na biznesowe partnerstwo.

Aktualności

06 Kwi 2018

Projekt: Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych realizację projektu  „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 ” Celem projektu jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy WPW (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. W […]

 więcej

06 Gru 2017

Pierwszy Krakowski Bal Organizacji Pozarządowych za nami!

2 grudnia bawiliśmy się w doborowym towarzystwie po raz pierwszy na Krakowskim Balu Organizacji Pozarządowych. Tym wydarzeniem uczciliśmy kończący się Tydzień Otwarty w organizacjach pozarządowych.

 więcej

27 Lis 2017

Debata : Co by było gdyby nas nie było?

21. listopada zainicjowaliśmy Festiwal Krakowskich Organizacji pozarządowych debatą, w której o kondycji III sektora, sensie jego funkcjonowania i postrzeganiu go od wewnątrz i z zewnątrz dyskutowali:

 więcej

06 Lis 2017

Federacja współorganizatorką Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych

Od 16 Października dzięki dotacji MOWIS realizujemy wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie Projekt „ Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych”. Poznaj III sektor – to idea Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2017, który odbędzie się w dniach 21 listopada – 2 grudnia. Mieszkańcy stolicy Małopolski będą mogli wziąć udział w […]

 więcej

14 Cze 2017

Komunikat Zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa

W związku ze złożoną przez Federację Małopolska Pozarządowa, Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Regionalne Centrum Wolontariatu ofertą na Święto Organizacji Pozarządowych (link do konkursu TUTAJ), informujemy, iż nasz wniosek został odrzucony, z powodu “nieuzyskania wymaganego minimalnego progu punktowego (30 pkt) koniecznego do uzyskania dotacji”, otrzymując 22,5 pkt. Kluczowe dla negatywnej oceny było odjęcie przez komisję […]

 więcej

09 Kwi 2017

Spotkanie pt.: Status Organizacji Pożytku Publicznego – warto czy nie warto?

Federacja Małopolska Pozarządowa zaprasza na spotkanie pt.: Status Organizacji Pożytku Publicznego – warto czy nie warto? Coraz więcej organizacji podejmuje starania o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Kusi nas 1% jako dodatkowe źródło przychodów na działania naszej organizacji. Ale to nie jedyna, wymierna korzyść wynikająca ze statusu OPP. Warto wskazać jeszcze, a może przede wszystkim, […]

 więcej