O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu "Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych". Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku stawialiśmy na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.
W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federację powołaliśmy do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła
2 grudnia tego samego roku.
Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do FMP

1


Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, wspólny zakup usług, wspólne przestrzenie.

2


Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem województwa, ale też poszczególnych gmin. Warto mieć silny wspólny głos, od którego będzie zależało sprawiedliwe traktowanie NGO.

3


Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy, które będą potwierdzone naszymi certyfikatami.

4


Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Federacji będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z FMP możliwością na biznesowe partnerstwo.

Aktualności

17 Paź 2018

II Krakowski Bal NGO 20.10.2018

Zapraszamy Państwa – przedstawicielki i przedstawicieli krakowskich NGO – na II Krakowski BAL NGO pod hasłem “BALujMY na polu 3. sektora”! Wstęp jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy na stronie: https://bal.evenea.pl II Krakowski BAL NGO odbędzie się 20 października w Muzeum Galicja a organizatorzy zapewniają: ->loterię balową ->dobrą muzykę (Dj Baddy) ->tańce ->smakowitości w menu ->przestrzeń […]

 więcej

17 Paź 2018

Trwa Tydzień Otwarty w krakowskich NGO!

Od 13 do 20 października w ramach projektu Święto Organizacji Pozarządowych – Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych zapraszamy serdecznie na 38 wydarzeń otwartych i bezpłatnych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Wydarzenia sportowe, kulturalne, gastronomiczne, warsztaty dla dużych i małych. Pełna różnorodność i przekrój przez to co w krakowskim III sektorze mamy najlepszego do zaproponowania. Serdecznie zapraszamy! […]

 więcej

21 Wrz 2018

Projekt Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy zakończony !

Zakończyliśmy kilkumiesięczny proces konsultacji i prac zespołu merytorycznego. Projektem założeń do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 zajmą się teraz wydziały miejskie i Biuro MOWIS , konsultując projekt dokumentu także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Trzymamy kciuki i zachęcamy do zapoznania się z efektami wykonanych w projekcie […]

 więcej

27 Sie 2018

II Etap konsultacji założeń do Wieloletniego Programu Współpracy – Kraków

Zaczynamy II etap konsultacji – zachęcamy do przesłania Państwa uwag do wypracowanego projektu założeń. Uwagi te zostaną przedstawione zespołowi pracującemu nad dokumentem. Poniżej projekt założeń do WPW oraz formatka do zgłaszania uwag. Prosimy o ich nadesłanie do dnia 6 września (czwartek) na maila: biuro@malopolskiengo.pl ( należy formatkę pobrać, zapisać na swoim komputerze a potem odesłać) […]

 więcej

23 Sie 2018

Zapraszamy do zapoznania się z raportem po konsultacjach

Pod poniższym linkiem można pobrać raport po konsultacjach z krakowskimi organizacjami pozarządowymi. Konsultacje prowadzone były od 25 maja do 04 lipca. Udział wzięło prawie 100 osób! Bardzo dziękujemy za cenne uwagi, sugestie , pomysły. Zapraszamy do zapoznania się z całościowym raportem z całego cyklu konsultacji. https://bit.ly/raportkonsultacjeWPW   Projekt ” Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej […]

 więcej

18 Cze 2018

Regulamin Pikniku NGO 23.06.2018 Park Jordana

Regulamin Pikniku NGO – 23.06.2018 r.        Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku NGO. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku NGO są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz niniejszego regulaminu. Piknik jest elementem projektu „Święto Organizacji Pozarządowych” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.         Czas i miejsce       Termin: 23 […]

 więcej