O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu "Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych". Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku stawialiśmy na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.
W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federację powołaliśmy do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 2 grudnia tego samego roku.
Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do FMP

1


Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, wspólny zakup usług, wspólne przestrzenie.

2


Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem województwa, ale też poszczególnych gmin. Warto mieć silny wspólny głos, od którego będzie zależało sprawiedliwe traktowanie NGO.

3


Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy, które będą potwierdzone naszymi certyfikatami.

4


Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Federacji będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z FMP możliwością na biznesowe partnerstwo.

Aktualności

18 grudzień 2018

Poradnik sieciowania dla organizacji pozarządowych

Przypominamy materiał, który powstał podczas zakładania naszej Federacji. Dawka wiedzy historycznej i teorii, ale też informacji praktycznych. Do pobrania : bit.ly/PoradnikSieciowania

 więcej

31 październik 2018

Stanowisko Federacji ws. Wieloletniego Programu Współpracy

Informujemy, że w dniu 30.10.2018 złożyliśmy stanowisko wypracowane we współpracy z organizacjami członkowskimi w sprawie konsultowanego projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022. Złożony formularz konsultacyjny dostępny jest pod poniższym mailem: https://drive.google.com/open?id=0B1m3xaMazJfEMDVnTGNIaTJ5bDJxZnk0bG9DZWl1aDM4aG93

 więcej

29 październik 2018

29 październik 2018

Współpraca Gminy Miejskiej Kraków z NGO

Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją, jakie formy współpracy dostępne są w Gminie Miejskiej Kraków   https://www.youtube.com/watch?v=lsrhmFkb3R8 Polecamy też uwadze następujące strony: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11739 https://ngo.krakow.pl/ https://dialogspoleczny.krakow.pl/ http://co.krakow.pl/ http://www.biurofestiwalowe.pl https://www.zbk.krakow.pl/lokale_uzytkowe_tryb_bezprzetargowy.html Osoby do współpracy z NGO w UMK: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73284 Organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe projektów w 2018: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96739 Konsultacje społecznie trwające i zakończone: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/

 więcej

17 październik 2018

II Krakowski Bal NGO 20.10.2018

Zapraszamy Państwa – przedstawicielki i przedstawicieli krakowskich NGO – na II Krakowski BAL NGO pod hasłem “BALujMY na polu 3. sektora”! Wstęp jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy na stronie: https://bal.evenea.pl II Krakowski BAL NGO odbędzie się 20 października w Muzeum Galicja a organizatorzy zapewniają: ->loterię balową ->dobrą muzykę (Dj Baddy) ->tańce ->smakowitości w menu ->przestrzeń […]

 więcej

17 październik 2018

Trwa Tydzień Otwarty w krakowskich NGO!

Od 13 do 20 października w ramach projektu Święto Organizacji Pozarządowych – Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych zapraszamy serdecznie na 38 wydarzeń otwartych i bezpłatnych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Wydarzenia sportowe, kulturalne, gastronomiczne, warsztaty dla dużych i małych. Pełna różnorodność i przekrój przez to co w krakowskim III sektorze mamy najlepszego do zaproponowania. Serdecznie zapraszamy! […]

 więcej