O Federacji Małopolska Pozarządowa

Federacja Małopolska Pozarządowa powstała w rezultacie projektu "Brakujące Ogniwo - Federalizacja Małopolskich Organizacji Pozarządowych". Projekt miał na celu połączenie w sieć współpracy organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Od początku stawialiśmy na pełną partycypację w opracowaniu pomysłów na współpracę. Mimo, że projekt nie zakładał tworzenia osobnego podmiotu prawnego, już na pierwszym spotkaniu wyjazdowym, przedstawiciele około 40 organizacji zdecydowali o docelowym powołaniu Federacji.
W wyniku projektu powstała szeroka sieć współpracy małopolskich NGO, z której wyłoniła się Federacja Małopolska Pozarządowa. Federację powołaliśmy do życia na Walnym Zebraniu w Dobczycach, 16 maja 2015 r. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła
2 grudnia tego samego roku.
Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska – inicjatorzy projektu, od wielu lat działają na rzecz wspierania i sieciowania organizacji pozarządowych z Krakowa i z Małopolski. Współtworzone i prowadzone przez te organizacje Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich przyczyniło się do powstania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pierwszych Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Jest co najmniej kilka powodów, dla których warto przystąpić do FMP

1


Po pierwsze, bezcenna korzyść z sieciowania NGO i wynikającej z niej kooperacji - partnerstwa projektowe, wspólny zakup usług, wspólne przestrzenie.

2


Po drugie, to nasza - trzeciego sektora - reprezentacja w dialogu z samorządem województwa, ale też poszczególnych gmin. Warto mieć silny wspólny głos, od którego będzie zależało sprawiedliwe traktowanie NGO.

3


Po trzecie, to szansa na zwiększanie profesjonalizmu naszych działań. Będziemy się na wzajem od siebie uczyć, by potem wspólnie wyznaczyć standardy, które będą potwierdzone naszymi certyfikatami.

4


Po czwarte wreszcie, wszystkie powyższe będą przyczyniały się do tego, że obecność w Federacji będzie gwarantem wiarygodności dla biznesu, a dla organizacji z FMP możliwością na biznesowe partnerstwo.

Aktualności

18 Cze 2018

Regulamin Pikniku NGO 23.06.2018 Park Jordana

Regulamin Pikniku NGO – 23.06.2018 r.        Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku NGO. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku NGO są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz niniejszego regulaminu. Piknik jest elementem projektu „Święto Organizacji Pozarządowych” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.         Czas i miejsce       Termin: 23 […]

 więcej

12 Cze 2018

Spotkania dla NGO – konsultacje założeń do WPW i ANKIETA!!!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022. Podzielcie się z nami pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem w Waszej działalności. Co zmienić? Co poprawić? Co dodać? Czego unikać? Wierzymy, że razem mamy więcej pomysłów na współpracę. […]

 więcej

07 Cze 2018

Święto Organizacji Pozarządowych -Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2018

Zapraszamy do udziału w tegorocznym Święcie Organizacji Pozarządowych- Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych! Co w tegorocznej edycji? Już 23 czerwca w Parku Jordana – Piknik NGO! zapisy: bit.ly/piknikngo   do 10 czerwca! Robimy spot – promujemy działalność krakowskich organizacji oraz ich współpracę z Miastem Kraków Trzeci tydzień października – Tydzień Otwarty w krakowskich NGO I 20 października […]

 więcej

06 Kwi 2018

Projekt: Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Rozpoczęliśmy w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych realizację projektu  „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 ” Celem projektu jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy WPW (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. W […]

 więcej

06 Gru 2017

Pierwszy Krakowski Bal Organizacji Pozarządowych za nami!

2 grudnia bawiliśmy się w doborowym towarzystwie po raz pierwszy na Krakowskim Balu Organizacji Pozarządowych. Tym wydarzeniem uczciliśmy kończący się Tydzień Otwarty w organizacjach pozarządowych.

 więcej

27 Lis 2017

Debata : Co by było gdyby nas nie było?

21. listopada zainicjowaliśmy Festiwal Krakowskich Organizacji pozarządowych debatą, w której o kondycji III sektora, sensie jego funkcjonowania i postrzeganiu go od wewnątrz i z zewnątrz dyskutowali:

 więcej