Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?

Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?

Organizacje pożytku publicznego to takie organizacja pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, czy spółki akcyjne, które po uzyskaniu specjalnego statusu, mogą liczyć na szereg dodatkowych uprawnień i możliwości. Warto wiedzieć kto może otrzymać status OPP i na jakich warunkach.

Czym jest status OPP?

Status organizacji pożytku publicznego uzyskują organizacje, które spełniają wszelkie wymogi określone w ustawie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873), a także, które uzyskały potwierdzenie otrzymania statusu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Status uzyskuje się po złożeniu wniosku do KRS. Sąd sprawdza czy wszystkie warunki zostały spełnione i po zapoznaniu z dokumentacją ogłasza decyzję. Warto zaznaczyć, że organizacje pożytku publicznego to takie organizacje pozarządowe, które są prowadzone dla dobra społecznego w obszarach, które są wyróżnione w sferze zadań publicznych (jest to np. ochrona praw kobiet, potrzymanie tradycji narodowej, ochrona oraz promocja zdrowia).

Statusowa działalność OPP może być prowadzona na zasadzie odpłatnej lub nieodpłatnej. Oznacza to, że organizacja może wykonywać swoje zadania i usługi za darmo, ale może też pobierać za nie opłaty.

Warto zaznaczyć, że OPP mogą być także prowadzone przez organizacje kościelne, stowarzyszenia samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne itd.

Kto może otrzymać status OPP?

Jak wspomniano wcześniej status organizacji pożytku publicznego mogą otrzymać różne podmioty. Przede wszystkim mogą to być organizacje pozarządowe, a także osoby prawne, organizacje kościelne, spółki akcyjne, kluby sportowe, które są spółkami (jednak nie działają, aby otrzymać zyski, a całość ich dochodu jest przeznaczona na cele statutowe).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać status OPP?

Aby otrzymać status OPP, przede wszystkim trzeba spełniać warunki opisane w definicji organizacji pozarządowej. Jest to ważne, ponieważ tylko organizacje pozarządowe oraz podmioty, które równają się z organizacjami pozarządowymi, mogą się ubiegać o taki status.

Definicja organizacji pozarządowych jest szeroka i dotyczy:

  • organizacji, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
  • organizacji, które nie działają, aby osiągnąć zysk.

Ponadto, aby otrzymać status OPP, należy także spełnić szereg innych wymagań. Organizacja powinna, działać nieprzerywanie przez co najmniej 2 lata. Bardzo ważne jest także spełnienie warunku, który mówi o konieczności adresowania swojej działalności statutowej do ogółu społeczności lub do określonej grupy, jeśli jest ona wyodrębniona z uwagi na trudną sytuację życiową lub materialną.

kto moze otrzymac status opp

Organizacja pozarządowa, może też prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko jako dodatek do działalności pożytku publicznego, a jej cały dochód powinien zostać przeznaczony na działalność pożytku publicznego. Członkowie zarządu OPP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu. Kolejną bardzo ważną kwestią jest napisanie statusu organizacji, który zabrania:

  • udzielania pożyczek,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, na innych zasadach niż w przypadku osób trzecich,
  • zakupu towarów oraz usług od podmiotów, w których mają udział członkowie organizacji, a także członkowie organów lub pracownicy.

Bardzo ważne jest spełnienie wszelkich warunków i zaleceń, tylko wtedy można otrzymać pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie statusu OPP.  Organizacje posiadające status muszą sporządzać sprawozdania, dostarczać do Urzędu Skarbowego numer konta na 1%, wydzielać środki z 1%, a także informować o ich przekazaniu. 

Kategorie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *