Czym jest organizacja pozarządowa?

Organizacja pozarządowa jest to podmiot niepowiązany z jakąkolwiek władzą państwową i niekorzystający z rządowej pomocy finansowej. Należy do niej dobrowolna grupa ludzi działająca w celu niekomercyjnym. Jej członkami są więc stowarzyszenia o charakterze pozarządowym, zrzeszenia narodowe czy też osoby fizyczne albo prawne. Organizacja ta działa na szczeblu narodowym albo międzynarodowym. Podstawą działalności organizacji pozarządowej są statuty, niemające… Czytaj dalej Czym jest organizacja pozarządowa?

Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?

Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP? Organizacje pożytku publicznego to takie organizacja pozarządowe m.in. fundacje, stowarzyszenia, czy spółki akcyjne, które po uzyskaniu specjalnego statusu, mogą liczyć na szereg dodatkowych uprawnień i możliwości. Warto wiedzieć kto może otrzymać status OPP i na jakich warunkach. Czym jest status OPP? Status organizacji pożytku publicznego uzyskują… Czytaj dalej Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?